Ledetråde EU, GMO, politik, Bilderberg, nazi, Friends of Europe

madge_gmo.jpgHvad har Monsanto og Connie Hedegaard til fælles ?
Hvad har Bilderberg med GMO at gøre ?
Hvad har Anders Fogh Rasmussen at gøre med Pat COX ?
Hvem er "Friends of Europe" ?

GMO = Gen Manipulerede Organismer / Gen Modificeret Organismer / Novel Food / Ny Mad.

Kontrol.GMO oversigt
Wordpress: http://todayyesterdayandtomorrow.wordpress.com/2007/06/09/crops-and-traits/
EU: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm


Monsanto
Monsanto er (en af) verdens største kemikalie producent(er), samtidigt med at Monsanto er (en af) verdens største såsæd/frø producent(er), samtidigt med at Monsanto er (en af) verdens største GMO producent(er).

Indenfor disse områder producere Monsanto afhængigheds produkter til alt landbrug, her nævner jeg lige 2 af de mest kendte:

Round-Up / Glyphosate (sprøjtemiddel)
Behøver vist ikke mere omtale da de fleste kender "Round-Up".

MON863 (GMO Majs)
Er blevet produceret for at undgå rodorm/rootworm, som slet ikke eksistere på marker hvor forskellige afgrøder indgår i et rotationspræncip. Dvs. MON863 er produceret så man kan undgå mangfoldighed, totalt industrielt landbrug. MON863 er desuden modstandsdygtig overfor "Round-Up".
MON810 "same shit different flies"


EU
Læs om hvordan US.Corp. beder EU om ikke at bruge ordet GMO, da det har en vis negativ værdi. www.foeeurope.org/GMOs/Index.htm
Nu når rotter udvikler sygdomme når de bliver fodret med MON863, så kan vi godt godkende MON863 til dyr EU link og her wikipedia link.

Connie Hedegaard vipper i korruptionenskorridore
Connie Hedegaard: "EU skal satse på GMO-afgrøder!"
www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2007/02/20/093317.htm

Connie Hedegaard kigger på GMO fordele.
www.ing.dk/artikel/63791

Connie Hedegaard stemmer Nej til MON863 i EU, det blev samlet til et Ja.
www.biotik.dk/nyheder/dansk_presse/observer/observer_15145815/

Connie Hedegaard har godkendt MON863 og MON810 i Danmark 2005.
Politik i folketinget 358816.HTM
"Det er også af anden grund absolut berettiget at Danmark nu selv træffer afgørelse mht. MON863 og ikke passivt afventer udspil fra Kommissionen. Som bekendt stemte Danmark i juni 2005 imod godkendelsen af MON863 sammen med et flertal i rådet. Derfor burde Kommissionen aldrig havde godkendt MON863. Kommissionen har i en erklæring fra 1999 lovet at den i følsomme sager ikke ville gå imod en fremherskende holdning i rådet. Du har selv flere gange mindet Kommissionen om at flere GMO godkendelser er gennemført i strid med denne aftale. Kommissionen har hidtil valgt at overhøre disse henvendelser."

Connie Hedegaard meldt til politiet
www.jp.dk/indland/indland_politik/article1027285.ece
Jeg antager at Connie Hedegaard ikke kan drages til ansvar, da hun skal overholde Codex Alimentarius og WTO, hvis de ikke blev godkendt så ville Danmark komme ud i handelsboykot igennem Codex Alimentarius, WTO og FN.
Så kære Greenpeace, i er til GRIN. I burde kæmpe imod WTO og FN's magtmisbrug, ups. det går ikke, man skader jo ikke dem der fodre en.

Connie Hedegaard udtaler i folketinget.
"Den 20. februar 2006 var jeg vært for et debatmøde i Bruxelles om EU’s holdninger til GMO spørgsmål."
www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20061/spoergsmaal/S3501/index.htm

Connie Hedegaard's så kaldte "debatmøde" haha - Jeg ville bruge ordet "Spinmøde" med "Friends of Europe" og ELDR. Herunder kaldes møde for "dinner debate".

"Policy should not be driven by panic" states Simon Barber, speaking at a Friends of Europe dinner debate.
On February 20th, Simon Barber participated in a Friends of Europe dinner debate: "What should be the EU’s stance in the global debate on GMOs?"
Europeans accept that industrial or medical biotechnology can improve their lives, but they don’t necessarily accept that green biotechnology can. “Europeans’ knowledge of GMOs is very limited; according to a Eurobarometer poll, 50% of Europeans think that if they eat GMO fruit this will modify their bodies. But we have to face the fact that GMOs are here to stay,” said Connie Hedegaard, Danish Minister for the Environment.
Click here to view the report (PDF)


forvirret ?

Connie Hedegaard, Anders Fogh Rasmussen, Friends of Europe og ELDR
Du kan også læse denne artikel hvor Connie Hedegaard er ked af hvis EU kommer til at bestemme for meget, men sådan er det bare, mødet var selvfølgelig arrangeret af Pro-EU tænke tanken "Friends of Europe", med Viscount Etienne DAVIGNON som president og han er samtidig med i den hemmelige organisation Bilderberg. Chancen for at "Friends of Europe" er et subsidiaries af Bilderberg er stor, check selv deres medlemmer. F.eks. Pat COX der sammen med Anders Fogh Rasmussen er medlem af partiet ELDR.

Bilderberg i folketinget
Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 2291 stillet af folketingsmedlem Per Clausen (EL)
Spørgsmål S 2291 "Vil ministeren oplyse, hvilke emner hun var med til at diskutere under sin deltagelse i det såkaldte Bilderberg-møde i München den 5.  -8. maj 2005 samt hvilke konklusioner, der kom ud af disse drøftelser" ?
Svar "Alle deltagere til Bilderberg-møderne er inviteret som privatpersoner og ikke som repr æ- sentanter for lande, regeringer eller organisationer. Møderne er  lukket for pressen og der må ikke refereres fra møderne. Tanken er, at deltagerne kan have en fri og åben debat."

Her lidt bilderberg fra Poul Nyrup's tid
Det fremgår af Statsministeriets akter, at daværende statsminister Jens Otto Krag i 1965 blev inviteret af Prins Bernhard af Holland til at deltage i "Wiesbaden konferencen" i marts 1965. Ifølge Statsministeriets akter accepterede Jens Otto Krag invitationen og deltog i konferencen i Wiesbaden den 25. til 27. marts 1966.

Til oplysning så var Prins Bernhard af Holland SS Nazi officer.
Bilderberg.org
Læs om Prins Bernhard's andre skandaler på wikipedia.

Det er meget hemmeligt og meget privat, hvad mon de snakker om - Kunst?, Politik?, Jordbær?, Penge?, Magt?, Fremtid?. Har det mon nogen indflydelse på fremtidens politik og spin ?

Efter megen søgen og læsning kan man desværre kun komme frem til en konklusion, hvilket i denne sag betyder korruption. Det betyder ikke nødvendigvis at C.H. eller A.F.R. Har fået penge under bordet, det skete kun i gamle dage, i dag sættes der bare store penge beløb ind på nogle bank kontoer i forskellige lande og ingået aftaler om bestyrelses poster i gigantiske koncerner. Eller som Pengegrisk lobbyist.
Check evt. selv BCCI bank skandalen eller Clearence Bank International og glem ikke den Franske korruptions skandale.

Hvad hvis Flugeinfluenza/Bird Flu/H5N1 er opstået pga. GMO afgrøder ?

Jeg opfordre selv folk til at undersøge mere i disse sager om kriminalitet mod menneskeheden.


*det usynlige håndtryk*
Nylonmanden

Comments  

0 #1 Keemski 2007-10-26 14:49
Sådan Nylon på dem !! men vi skal have organiseret kampen. Holder du feks. foredrag Nylon ? el.hvem gør ?
Quote

Add comment


Security code
Refresh