Kan den nye -Danske- Klimalov betragtes som Landsforræderi?

Her er et par link til masse-hysteri-medierne om den nye "danske" klimalov:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/forslag-om-lov-til-milliarder-skal-redde-truede-danske-dyr

(kræver login) https://ing.dk/artikel/fremskrivning-klimaprogram-her-klimalovens-fundament-229937


Men hvad drejer denne nye klimalov sig egentlig om, hvad indebære det frem over - og mest af alt Hvor kommer disse tiltag fra, lad os se på det.


Den nye klimalov drejer sig om, at indskrænke alle undersåtternes efterhånden meget indsnævret frihed der er tilbage, endnu mere. Globalisering frem for alt og undersåtterne må lide lasten og betale skatterne, indskrænkning af bevægelse og ytring. De ekstra skatter skal jo betale den ekstra propaganda og indoktrinering.
Den nye klimalov vil indebære, at alle undersåtterne i Danmark, fremover ikke må færdes i endnu større  områder end nu, uden særlig tilladelse. Senere hen bliver disse områder endnu størrer. Det kan vel også betragtes, som en tilbage gang til stavnsbåndet. Bare med et nyt navn og endnu mere overvågning - Selvfølgelig fremført som var det i klimaet tegn.

Hvor kommer så disse love egentlig fra?
De kommer fra den verdensomspændende militære organisation alle kender som de forenede nationer. Ja det er en militær organisation og totalitær.
Disse "ideer" er blevet fremført som Agenda 21 og Agenda 2030.
Hvilket man kan læse om utroligt mange steder på nettet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals


Nu er det jo sådan, at Danmark har en lov om Landsforræderi, som dog aldrig bliver brugt, da det vist nok kun er Kongen der kan anmelde folk for denne lov.
Men her er et lille uddrag.


§ 100. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fremmed magts indblanding i den danske stats anliggender, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.


fra: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209398


Med "fremmede magts indblanding", hvilket FN står for, så er der jo tale om landsforræderi.


Og der er meget meget mere i Danmark og alle andre lande, der allerede er overtaget af FN. Et eksempel er skolernes lærebøger og læreplan.


Sådan noget skrives ikke i masse-hysteri-medierne.

Du kan kalde det for den globale revolution (the revolution will not be televised) - Ja den globale revolution, som vil forgå ligesom den revolution staklerne i Rusland og de tilhørende østlande (Soviet) gennemgik. Der døde vel også kun ca. 30% af befolkningen.


PS. Lyder det engelske ord "Compound" bare en smule militært?

Se evt. Denne video:

United Nations Silences Utah Journalist

venligst
Nylonmanden

Add comment


Security code
Refresh