Hvad er det der Matrix

The Matrix is all around you.

Min egen analogisering af The Matrix - Samfundssystemet.
Forståelsen af forståelsen for samfundsopbygning, danner et godt grundlag i hvad The Matrix er for noget. I filmen The Matrix styres alt af en computer, her skal ordet computer ses lidt som en metafor.

Min forståelse af The Matrix i metaforisk forstand handler om at parrer ordre, præcis ligesom en computer udføre instruktioner og beregninger(MOV AX,BX/SUB AX,BX). Højere oppe handler det om at hvis vi for bekræftet at loven bliver overholdt så udføre vi ordren og i andre niveauer udføre vi  ordren uden at spørge og kun nogle gange opdager vi at det var enten ulovligt eller umenneskeligt og forårsagede en katastrofe et andet sted i The Matrix.
Her kommer nyhederne/fejlmeddelelsen ind i billedet, for nu bliver alt det interne skjult for brugeren/mennesket, man får evt. en nyhed/fejlmeddelelse og en ny lov/patch bliver lavet for at dække hullet. "§2 Stk. 3 tilføjelse ang. bla. bla."/"Sikkerheds opdatering patch #345432"

Running program....

WHILE §345 DO  // Politi provokation af personer
  IF CPR = (Type:"CivilBorger") THEN    // Arrestation af Civil ulydig person
    DO ORDER #3456 
  ELSE
    IF CPR = (Type:"EliteBorger") THEN  // Bytur med alt betalt + ekstra bonus
      DO ORDER #0012
    ENDIF
  ENDIF
END

Et større versions skifte, fra ver. 1 til ver. 2, sker når program dele i The Matrix danner samarbejde eller direkte overtagelse/udskiftning af andre programmer. FN programmet overtager andre Nationers programmer, EU programmet overtager også andre Nationers programmer, etc...

Jeg ser det lidt i perspektivet af, at jo færre knapper du skal trykke på for at opnå overtagelse/programændring, jo mere magt har man. F.eks. Sidder toppen af eliten med 2 knapper foran sig, en knap til konflikt og en til løsning. Når knappen konflikt trykkes, så går hele maskineriet i gang med at skabe en konflikt i samfundet. Der vil her fra opstå en reaktion i samfundet, hvilket bringer os frem til den anden knap løsning.

Begge knapper sætter hele maskinen i gang og alle instruktioner/ordre bliver udført, fra udgivelsen af bøger og produktion af TV til kæmpe Hollywood film, new age religioner, "ny videnskab" og traditioner. Konflikten og løsningen kan tidsmæssigt varer fra 1 time til flere tusind år.

Alt sammen kommer ud af et old gammelt skrift sæt til at opnå kontrol.

Verden som den er i dag: Et oldgammelt lorte operativ system.

Nylonmanden